جمعه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

ضوابط آتش نشانی ژاپن برای تجهیزات اطفاء حریق پارکینگ های مکانیزه

 1. پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيك

اين قوانين مربوط به اطفاء حريق مصوب 7-7-1992 فصل 113 و قسمتي از آن هم مصوب سال 1997 فصل 81 كشور ژاپن است.

اين دستورالعمل، مطابق با استاندارد مربوط به اطفاء حريق پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيكي است كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد، كه در آن تجهيزات مورد نياز و مسائل مربوطه را مشخص مي‏كند.

 • محل هایی که تجهیزات اطفا باید نصب گردد
  • منظور از "پاركينگ‏هايي كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهند" در فصل 13 استاندارد اطفاء حريق عبارت است از:
   • هر واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد
   • مجموعه‏اي از چند واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه در كنار يكديگرند و فاصله هر كدامشان از همديگر زير 6 متر است و بيش از 10 ماشين در خود جاي مي‏دهند.
  • اگر مانند 1-1-1-2 یک پارکینگ در نظر گرفته شود در موارد زير به صورت جداگانه تلقي مي‏گردد:

در داخل Box زيرزميني اگر چند واحد پاركينگ در كنار هم باشد كه فاصله بين آنها توسط ديواري كه يك ساعت در مقابل آتش مقاوم است جدا شده باشد. (شكل 1)

 

اطفاء حریق در پارکینگ‏های اتوماتیک و غیره

 1. پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيك

اين قوانين مربوط به اطفاء حريق مصوب 7-7-1992 فصل 113 و قسمتي از آن هم مصوب سال 1997 فصل 81 كشور ژاپن است.

اين دستورالعمل، مطابق با استاندارد مربوط به اطفاء حريق پاركينگ‏هاي تمام اتوماتيكي است كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد، كه در آن تجهيزات مورد نياز و مسائل مربوطه را مشخص مي‏كند.

 • محل هایی که تجهیزات اطفا باید نصب گردد
  • منظور از "پاركينگ‏هايي كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهند" در فصل 13 استاندارد اطفاء حريق عبارت است از:
   • هر واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه بيش از 10 ماشين را در خود جاي مي‏دهد
   • مجموعه‏اي از چند واحد پاركينگ تمام اتوماتيك كه در كنار يكديگرند و فاصله هر كدامشان از همديگر زير 6 متر است و بيش از 10 ماشين در خود جاي مي‏دهند.
  • اگر مانند 1-1-1-2 یک پارکینگ در نظر گرفته شود در موارد زير به صورت جداگانه تلقي مي‏گردد:
   • در داخل Box زيرزميني اگر چند واحد پاركينگ در كنار هم باشد كه فاصله بين آنها توسط ديواري كه يك ساعت در مقابل آتش مقاوم است جدا شده باشد. (شكل 1)

الف) نمای جلو

ب) نمای بالا

شکل 1. حالتی که داخل حفره پارکینگ توسط یک دیوار مقاوم در مقابل آتش جدا گردیده است.

 

 

 • در داخل يك محوطه بسته اگر چند واحد پاركينگ در كنار هم باشد كه فاصله بين آنها توسط ديواري كه يك ساعت در مقابل آتش مقاوم است جدا شده باشد. (شكل 2)

 

 

الف) نمای جلو

 

 

ب) نمای بالا

شکل 2: حالتی که داخل اطاق پارکینگ توسط یک دیوار مقاوم در مقابل آتش جدا گردیده است.

 

 

 • درحالت 1-1-2-1 اگر موارد زير صادق باشد مي توان آنها را مستقل فرض كرد.
  • كابل‏هاي برق مطابق با قوانين ساختمان سازي فصل 112 بند 15 انجام شده باشد.
  • سيستم Drain يا جمع كردن آب باران كه به صورت كامل اجرا شده باشد و براي مجموعه پاركينگ‏هاي زيرزميني يا محوطه بسته (بند 3 الف و ب) مشكلي ايجاد ننمايد. (شكل 3 و 4)

 

شکل 3: فاضلاب در زیر پارکینگ است

 

 

 

شکل 4: فاضلاب در داخل پارکینگ است

 

 1. تجهیزات اطفاء حریق

مطابق با بخش 13 از قانون اطفاء حریق در مورد پارکینگ­های زیر زمینی، پارکینگ­های دو طبقه به بالا با بيش از 200 متر مربع مساحت، یک طبقه با بيش از 500 متر مربع مساحت، روی بام با بيش از 300 متر مربع مساحت و پارکینگ­های اتوماتیک با ظرفیت بيش  از 10 عدد لازم است یکی از تجهیزات اطفاء حریق زیر استفاده گردد:

 • آب
 • کف
 • گاز خنثی
 • تجهیزات هالوژن ( شیمیایی)
 • پودر

 معمولاً در پارکینگ‏هایي که انسان تردد مي‏نمايد از کف و پارکینگ‏هایی که انسان تردد نمي‏كند از گازهای خنثی استفاده می‏شود.

در زیر تجهیزات مربوط به سیستمهای اطفاء حریق توسط گازهای خنثی و کف اشاره می گردد.

 

الف) سیستم اطفاء حریق با آب و کف

در این سیستم، آب و ماده ضد حریق با فشار زیاد از نازل خارج می­گردد به طوری که در قسمت خروجی با هوا مخلوط شده به صورت کف درمی آید. این محلول به صورت کف بر روی محل آتش گرفته شده، ریخته می‏شود و با سرد کردن و جلوگیری از رسیدن هوا به آن، آتش را خاموش می­نماید. این سیستم در دو نوع ثابت و متحرک وجود داشته که معمولاً به خاطر مسائل ایمنی در پارکینگ‏های زیرزمینی و ذکر شده در بالا از سیستم ثابت آن استفاده می‏شود.

 

استاندارد تجهیزات مربوطه مطابق با فصل 18 قانون اطفاء حریق:

تعداد نازل خروجی کف:

هر 9 متر مربع مساحت به یک عدد نازل نیاز دارد. تمام محلهای مورد نیاز باید تحت پوشش قرار گرفته شود

مساحت محوطه یا محدوده نازل‏ها

بالای 50 مترمربع و زیر 100 مترمربع است, اگر بیشتر از آن بود باید ناحیه­هایی به صورت جداگانه مشخص شود.

مقدار پاشش

کف سفید خالص: به ازای هر متر مربع 5/6 لیتر بر دقیقه.

مواد ترکیبی: به ازای هرمتر مربع 8 لیتر بر دقیقه

مخلوط با آب: به ازای هر متر مربع 7/3 لیتر بر دقیقه

میزان آب مورد نیاز

اگر تمام نازل‏ها با هم و در آن واحد فعال شوند باید ظرف مدت 10 دقیقه بتوانند بصورت ممتد عمل پاشش را انجام دهند

روش روشن کردن سیستم اطفاء حریق :

سیستم‏های اعلام حریق و باز کردن نازل ها به سنسورهای حس کننده آتش  متصل بوده و به طور اتوماتیک سیستم پاشش آب و کف باید روشن گردد.

در مواردی که حریق مستقیماً به يك مركز اطفاء حريق اعلام می‏شود و آنها می‏توانند مستقیماً سیستم اطفاء حریق را بصورت دستی و یا اتوماتیک روشن کنند رعایت موارد فوق لازم نیست.

ب) تجهیزات اطفاء حریق به کمک گاز (گازهای خنثی، هالوژن)

در سیستمهای اطفاء حریق به کمک گاز خنثی (گاز دی‏اکسید کربن، نیتروژن و غیره) از تجهیزات مربوط به گازهای خاموش کننده و تجهیزات مربوط به هالوژن استفاده می‏شود و معمولاً در دو نوع موضعی و یا کلی می­باشد که در مورد پارکینگ های تمام اتوماتیک از نوع کلی آن استفاده شده و تمام محوطه تحت پوشش قرار می گیرد. گازهای خنثی با جلوگیری از رسیدن اکسیژن به آتش و تجهیرات مربوط به هالوژن با کنترل و پایین آوردن دما عمل اطفاء حریق را انجام می دهند. لازم به ذکر است که استفاده از تجهیزات مربوط به هالوژن در پارکینگ های تمام اتوماتیک طبقاتی مجاز نمی باشد.

در ادامه به استاندارد تجهیزات مربوط به اطفاء حریق توسط گازهای خنثی و دی اکسید کربن و تجهیزات مربوط به هالوژن مطابق با فصل 19 و 20 قانون اطفاء حریق اشاره می گردد.

 

تجهیزات پاشش گاز دی‏اکسید کربن

هد نازل

نازلها به نوعی باید نصب شوند که در کل محوطه ، گاز بصورت یکسان و با سرعت پخش شود.

فشار پاشش

مدل های فشار بالا: بیشتر از 4/1مگا پاسکال

مدل های فشار پایین: بیشتر از 9/0 مگاپاسکال

میزان پاشش

-          برای فضاهای کمتر از 50 متر مکعب باشد 1کیلو گرم بر متر مکعب

-          برای فضاهای بین 50 متر مکعب  تا زیر 150 متر مکعب باشد 9/0کیلو گرم بر متر مکعب (مجموعش می شود 50 کیلو گرم) 

-          در موارد بین 150 تا 1500 متر مکعب فضا مقدار پاشش 8/0 کیلوگرم بر  متر مکعب است که معادل است  با بیش از 135 کیلو گرم.

-          برای فضاهای بالای 1500 متر مکعب مقدار پاشش 75/0کیلو گرم برای هر متر مکعب است که مقدارش  بیش از 1200 کیلو گرم است.

در مواردی که بین طبقات مختلف و یا محوطه های مختلف در اتوماتیک و یا درهای جدا کننده قرار داده نشود به ازای هر متر مربع باید 5 کیلو گرم اضافه گردد.

زمان پاشش

در کمتر از یک دقیقه باید کل پاشش انجام گردد

سیستم راه‏اندازی

بصورت کلی دستی می‏‏باشد و اگر در مکانهایی باشد که کسی حضور ندارد راه‏اندازی به صورت اتوماتیک هم امکان دارد،  نحوه عملکرد به ترتیب زیر است:

1-  دریافت سیگنال وقوع حریق (آتش سوزی باید حس شود)

2- زنگ خطر به صدا در می‏آید وحریق اعلام می‏شود.

3- خروج گاز از نازل‏ها در محوطه‏های مورد نظر.

4-خروج گاز از محوطه

 

 

 

 

تجهیزات پاشش گازهای خنثی :

هد نازل

نازلها به نوعی باید نصب شوند که در کل محوطه ، گاز بصورت یکسان و با سرعت پخش شود.

فشار پاشش

بیشتر از 9/1مگا پاسکال

میزان پاشش

-          گاز نیتروژن: به ازای هر متر مکعب فضا بیش از 516/0 متر مکعب و کمتر از 740 متر مکعب.

-          گاز IG55 (اسم نوعی گاز است): به ازای هر متر مکعب فضا بیش از  477/0 متر مکعب وکمتر از 562 متر مکعب.

-          گاز IG541  ( نام نوعی گاز است): به ازای هر متر مکعب فضا بیش از  477/0 متر مکعب وکمتر از 562  متر مکعب.

زمان پاشش

باید در مدت یک دقیقه پاشش 90 درصد مقدار فوق انجام شود

سیستم راه‏اندازی

نحوه عملکرد به صورت اتوماتیک  به شرح زیر است :

-  دریافت سیگنال وقوع حریق (آتش سوزی باید حس شود)

2- زنگ خطر بصدا در می آید وحریق اعلام می‏شود.

3- خروج گاز از نازل‏ها در محوطه‏های مورد نظر.

4-خروج گاز از محوطه.

 

 

 

تجهیزات پاشش گاز هالوژن:

هد نازل

نازلها به نوعی باید نصب شوند که در کل محوطه ، گاز بصورت یکسان و با سرعت پخش شود.

فشار پاشش

-          هالون 1301  . . . . . . . . بیش از 9/0 مگا پاسکال

-          HFC23   . . . . . . . . . . بیش از 9/0 مگاپاسکال

-          HFC 227ea    . . . . .  بیش از 3/0 مگاپاسکال

میزان پاشش

-          هالون 1301 : به ازای هر متر مکعب فضا بیش از 32/0 کیلوگرم (اگر به صورت اتوماتیک دربی وجود ندارد که قسمت‏ها را از هم جدا کند به ازای هر متر مربع 4/2 کیلوگرم باید اضافه شود)

-          برایHFC 23    به ازای هر متر مکعب بیش از 52/0 کیلوگرم و کمتر از 8/0 کیلوگرم .

-          برای HFC 227ea   به ازای هر متر مکعب بیش از 55/0 کیلو گرم و کمتر از 72/0 کیلو گرم.

زمان پاشش

برای هالون 1301 در30 ثانیه باید کل مقدار پاچش انجام شود و برای HFC 23   و HFC 227 EA   در 10 ثانیه باید کل پاچش انجام شود

سیستم راه‏اندازی

برای هالون 1301  با CO2   یکسان است و برای HFC 23   و HFC 227 EA   با نیتروژن یکسان است.

 

 

 1. تجهیزات اعلام حریق

در فصل 21 از قانون اطفاء حریق پارکینگ‏هایی که نیاز به نصب تجهیزات اعلام حریق دارند مشخص گردیده اند. برای مثال برای زمین هایی با مساحت کل بیش از500 متر مربع در حالت زیر زمین، طبقه های بدون پنجره، یا طبقات بالای طبقه سوم نصب تجهیزات اعلان حریق الزامی است. همینطور اگر مساحت اختصاصی برای پارکینگ بیش از 300 متر مربع باشد، اگر بیش از دو طبقه پارکینگ باشد یا پارکینگ در زیر زمین باشد یا مجموع مساحت اختصاصی بیش از 200 متر مربع باشد نصب تجهیزات اعلان حریق الزامی است.

اگر مساحت پارکینگ بالای 1000 متر مربع باشد دستورالعملی در مورد محل نصب سیستم اعلان حریق نیز وجود دارد.

 

الف) انواع و اقسام سیستم‏‏های اعلام حریق:

سیستم‏های حس‏گر حریق 3 نوع هستند از قبیل سنسورهای دود، حرارت و شعله، که سنسورهای حرارتی در 2 نوع نقطه‏ای و خطی وجود دارد، که هر کدام از اینها در بخش 23 از قانون اطفاء حریق ذکر گردیده است.

 

نوع و محل سنسورها :

ارتفاع محل نصب سنسور

نوع سنسور

کمتر از 4 متر

مدل نقطه‏ای دیفرنسیالی، مدل توزیعی دیفرنسیالی و نقطه ای با دمای کم

بیش از 4 و کمتر از 8 متر

مدل نقطه‏ای دیفرنسیالی و مدل توزیعی دیفرنسیالی

بیش از 8 متر و کمتر از 15 متر

مدل توزیعی دیفرنسیالی

 

 

استاندارد مربوط به مساحت تحت پوشش با سنسورهای نقطه ای حساس به حرارت

ارتفاع محل نصب سنسور

انواع سنسور

دیفرنسیالی نقطه‏ای

دیفرنسیالی جبرانی

دما پایین

نقطه ای

تک

دبل

تک

دبل

مخصوص

تک

دبل

زیر 4 متر

اجزاء اصلی با روکش ضد حریق

90

70

90

70

70

60

20

اجزاء فرعی با روکش ضد حریق

50

40

50

40

40

30

15

بین 4 متر تا 8 متر

اجزاء اصلی با روکش ضد حریق

45

35

45

35

35

30

-

اجزاء فرعی با روکش ضد حریق

30

25

30

25

20

15

-

 

ب) سیستم‏‏های اعلام حریق در پارکینگ های زیر زمینی:

معمولا در پارگینگ ها به خاطر وجود گازها ی مختلف، گرمای حاصله از موتور ماشینها و نور ماشینها از سنسورهای دودی و شعله ای استفاده نمی­شود و معمولا از سنسورهای حرارتی استفاده می شود. در بند 21 از استاندارد اطفاء حریق در مواردی که از سیستم آب و کف استفاده می شود با دمای عکس العمل زیر 75 درجه که در عرض 1 دقیقه عمل می کند احتیاجی به نصب سیستم‏‏های اعلام حریق نیست.

 

ج) سیستم‏‏های اعلام حریق در پارکینگ های برجی:

با توجه به بلند بودن سقف پارکینگهای طبقاتی امکان استفاده از سنسورهای نقطه ای وجود ندارد و معمولا سنسورهای دیفرانسیلی را در فواصل و در ارتفاع های مشخص از یکدیگر قرار داده و با حس اختلاف دما در صورت نیاز به سیستم اطفاء حریق فرمان داده میشود. استاندارد خاصی در مورد فاصله بین سنسورها وجود ندارد ولی به طور معمول بین 8 تا 15 متر و بسته به نوع سنسور می باشد.

 1. نصب سیستم اطفاء حريق

استانداردهای سيستم‏هاي اطفاء حريق متحرك مطابق با استاندارد آتشنشانی مصوب 30/5/1985   فصل 59 از قوانين کشور ژاپن است كه طبق موارد زير مي‏توان اجرا نمود:

 • یک طبقه زير زمين و طبقه اول بايد مطابق با يكي از حالت‏هاي زير اجرا گردد.
  • تمام خودروها بايد از محل عبور و از محل نصب سيستم‏هاي اطفاء حريق قابل دسترسي باشند به نحوی كه بدون هيچ مزاحمتي عمليات اطفاء حريق انجام گيرد. به عبارت ديگر تمام داخل محوطه پاركينگ بايد تحت پوشش وسايل اطفاء حريق باشد. تنها در مورد طبقه سوم به بالا مي‏توان از شلنگ‏هايي كه تا بالاترين نقطه پاركينگ مي‏رود استفاده نمود. (شكل 5)

الف) نمای جلو

 

ب) نمای بالا

شکل 5

در مورد طبقه منهای یک، علاوه بر رعايت مراتب فوق موارد زير نيز بايد رعايت گردد.

 • نازل‏ها بايد به گونه‏اي در سقف پاركينگ نصب شوند كه با استفاده از آن بتوانيم كل محوطه پاركينگ را خاموش كنيم.
 • در مورد خودروهايي كه قابل دسترسي نيستند نازل‏های اطفاء حريق را بايد مطابق با 1-4 عمل کرد.
 • مسیر لازم برای اطفاء حریق در هر 2 طبقه باید تکرار شود
 • براي اطفاء حريق لازم است پيرامون خودروها به اندازه يك خودرو فضاي آزاد باشد. در زير زمين هم به همين منوال فضاي آزاد بايد رعايت گردد.
  • اگر ماشيني آتش گرفت بايد امكان حركت دادن ماشين كه آتش گرفته وجود داشته باشد و تمام سيستم‏‏هاي كنترل، سيستم‏هاي انتقال دهنده، كابل‏ها و غيره بايد در مقابل آتش مقاوم باشد.

- تجهيزات اطفاء حريق بايد در محلي در محوطه پاركينگ نصب شود كه هيچ‏گونه مزاحمتي براي عمليات اطفاء حريق ايجاد نشود. (چه روي زمين و چه در زير زمين) (شكل 6)

الف) نمای جلو

ب) نمای بالا

شکل 6

 

 

 

 • در مورد طبقات 2- به پایین یکی از موارد زیر باید اجرا گردد:
  • در مورد طبقات پایین اگر ماشین با حرکت عمودی به پایین می رود مطابق با بخش 1-3 انجام پذیرد (شکل 7)
  • در طبقه منهای 2 سیستم لوله‏كشي برای رساندن مواد ضد حريق بايد اجرا گردد به گونه‏اي كه ماده ضد اطفاء حريق به تمام نقاط پاركينگ برسد.

الف) نمای جلو

 

الف) نمای بالا

شکل 7

 

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

021-26456533

021-26456536

ایمیل: info@fsmilad.ir

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان سنجابی(بهروز)، خیابان شریفی، پلاک 10

 

آمار بازدید از سایت

تعداد بازدید امروز
تعداد بازدید دیروز
مجموع بازدیدها
3419
3803
1981012

Online (15 minutes ago):37

Your IP:35.172.233.215

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید:
captcha