جمعه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

دستورالعمل آتش نشانی پارکینگ های مکانیزه طبقاتی ترکیبی

این دستورالعمل برای پارکینگ های مکانیزه که بصورت ترکیبی با تصرفات دیگر استفاده می شوند کاربرد دارد.

1- پارکینگ های مکانیزه باید بگونه ای طراحی گردند که به محض ورود انسان در حیطه عملکرد پارکینگ، سیستم بصورت خودکار خاموش گردیده و تنها بعد از رفع خطر توسط اپراتور مجدداً شروع بکار نماید.

2- سیستم های ایمنی پارکینگ های مکانیزه ترکیبی باید حداقل از دو لایه حفاظتی برخوردار باشند، به نحوی که در صورت بروز نقص فنی در عملکرد یکی از آنها، لایه بعدی عمل نموده و ایمنی سیستم تأمین شود.

 

3- دیوار طبقات پارکینگ مکانیزه ترکیبی باید از مصالحی ساخته شوند که حداقل دو ساعت در برابر حریق مقاومت داشته باشند.

4- در طبقات پارکینگ های مکانیزه ترکیبی (سقف و کف هر طبقه) از مواد و مصالح ثابت و غیرمتحرک (نظیر بتون) ساخته شده باشند. پارکینگ های مکانیزه ای که دارای سقف و کف فلزی متحرک هستند، قابل قبول نمی باشند.

5- در پارکینگ های مکانیزه ترکیبی طبقاتی، سقف ها و دیوارهای جانبی که به عنوان فصول مشترک بین پارکینگ و سایر کاربری ها در نظر گرفته می شوند باید از مصالحی با حداقل سه ساعت مقاومت در برابر حریق ساخته شود.

6- کنترل و تهویه دود حاصل از بروز آتش سوزی در پارکینگ مکانیزه ترکیبی باید بگونه ای طراحی و اجرا گردد تا دود حاصل از آن، متصرفان کاربری های فوقانی را تحت تأثیر قرار ندهد.

7- قابلیت دسترسی ایمن برای آتش نشانان در تمام طبقات پارکینگ مکانیزه ترکیبی ایجاد شده باشد (دسترسی از طریق پلکان یا شیبراه امکان پذیر است).

8- ورود راننده و سرنشین به داخل فضای پارکینگ مکانیزه ترکیبی طبقاتی مطلقا ممنوع بوده و تجهیزات و سیستم های مکانیزه و مدیریتی برای رعایت این موضوع باید در نظر گرفته شود.

9- در طراحی و ساخت پارکینگ های مکانیزه ترکیبی طبقاتی بایسد مسیر دسترسی خودروهای آتش نشانی در محل ورود خودروها ایجاد گردد.

10- مسیر دسترسی خودروهای سنگین آتش نشانی و محوطه سازی به گونه ای انجام شود که زمین آن تحمل مقاومت در برابر حداقل 30 تن وزن را در مواقع عملیات (استقرار بالابر بر روی چهار جک) داشته و استحکام آن توسط مهندس ناظر دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی تأیید شده باشد.

11- جهت سهولت دسترسی نیروهای آتش نشانی به محل ورودی ساختمان پارکینگ، اجرای سردرب با ارتفاع کمتر از 4/5 متر در ورودی مجموعه مجاز نمی باشد.

12- ساختمان پارکینگ مکانیزه ترکیبی نباید قابل دسترسی برای عموم باشد و باید تنها راه های ورود اضطراری، برای دسترسی آتش نشانان و یا پرسنل پارکینگ به منظور تعمیر و نگهداری احداث گردد.

13- هنگام انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، اطفاء حریق و یا نجات، ضروریست که عملکرد پارکینگ کاملاً غیرفعال گردد.

14- پارکینگ های مکانیزه باید به خاموش کننده های دستی از نوع پودری با قدرت خاموش کنندگی 70B و یا خاموش کننده های با شرایط بهتر مجهز گردند و این خاموش کننده ها لازم است در محل تحویل خودرو و یا قسمت ورود و خروج در دسترس باشند.

15- هیچ گونه کالا یا تجهیزاتی نباید مانع رویت خاموش کننده های دستی شود.

16- مجموعه پارکینگ ترکیبی باید به سیستم اطفاء دستی با منبع ذخیره آب، فشار و دبی مناسب مجهز گردیده و تمام ورودی ها و خروجی ها تحت پوشش جعبه آتش نشانی قرار داشته باشند. (سیستم اطفاء آبی ترکیبی)

17- اجرای سیستم اطفاء اتوماتیک آبی (Sprinkler) مطابق با NFPA13 در تمام قسمت های پارکینگ الزامی است.

18- در پارکینگ های مکانیزه ترکیبی، ضروری است که کف طبقات بصورت یکپارچه اجرا و فاقد هر گونه ارتباط با طبقات دیگر باشد به نحوی که از سرایت آتش به طبقات بالاتر و نشت بنزین به طبقات پایین تر جلوگیری گردد.

19- در محل توقف هر خودرو  می بایست سیستم زه کشی (Drainage) تعبیه تا در صورت نشت بنزین، بصورت ایمن به منبع جمع آوری هدایت شود.

20- تجمع مایعات قابل اشتعال در منبع جمع آوری باید توسط تجهیزات کشف و اعلام به نگهبانان یا اپراتور اطلاع داده شده تا اقدامات ایمن سازی برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی صورت پذیرد.

21- تهویه مکانیکی در پارکینگ های مکانیزه به نحوی ایجاد گردد که هوای محوطه پارکینگ بطور مدام، (هر یک ساعت دو مرتبه) تهویه گردد و فراهم ساختن قابلیت کنترل دستی سیستم تهویه محصولات حریق که به میزان 6 بار در ساعت در نظر گرفته می شود الزامی است و در زمان عملیات اطفاء حریق کنترل آن در اختیار آتش نشانان قرار خواهد گیرد.

22- در محل ورودی پارکینگ و در مکان قابل رویت یک عدد شیر هیدرانت زمینی جهت استفاده اختصاصی مجموعه پارکینگ مکانیزه در نظر گرفته شود.

23- راه های نفر رو در داخل پارکینگ های مکانیزه می بایست عرض حداقل برابر با 92cm داشته باشد.

24- چنانچه به منظور دسترسی آتش نشانان داخل پارکینگ مکانیزه از شیب راه یا پله استفاده گردد باید حداقل عرض معادل 92cm داشته باشد.

25- دورترین نقطه به پلکان دوربند و دودبند و یا محیط بیرون پارکینگ نباید مسیر پیمایش بیش از 120 متر داشته باشد و این در صورتی است که تمام قسمت های پارکینگ مکانیزه تحت پوشش شبکه بارنده تأیید شده باشد.

26- ضروری است تمام طبقات پارکینگ توسط یک پلکان مستقل دارای شرایط ذکر شده ذیل قابل دسترس باشند:

26-1- دوربندی و دودبندی کامل

26-2- دارای سیستم تهویه مطابق استاندارد ملی و یا معتبر بین المللی

26-3- مجهز به سیستم روشنایی اضطراری با باطری به میزان حداقل 3 ساعت

27- درب های پلکان دسترسی در طبقات باید مقاومتی برابر با یک ساعت در برابر حریق داشته باشند و از پنجره های کوچک چشمی مجهز به شیشه مقاوم نیز برخوردار باشند.

28- پارکینگ های مکانیزه ای که بیش از 9 متر ارتفاع یا عمق دارند باید به آسانسور مخصوص آتش نشانی مجهز باشند.

29- ایجاد سیستم ارتباطی دو سویه بین اتاق کنترل پارکینگ و آسانسور آتش نشان ضروری است.

30- نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک (قابل اجرا) با توجه به شرایط پارکینگ با استفاده از تجهیزات استاندارد و تأیید شده ضروری است.

31- اجرای سیستم برق اضطراری در پارکینگ های مکانیزه ضروری است (مولد برق). این سیستم باید بتواند پمپ های مربوط به شبکه بارنده، جعبه های آتش نشانی، آسانسور آتش نشان، سیستم اعلام حریق و سیستم تهویه دود  روشنایی اضطراری را تغذیه نماید.

32- علائم راهنما برای هدایت ایمن خودروها به قسمت تحویل خودرو، نصب گردد. همچنین محل پلکان اضطراری و موقعیت درب های آن می بایست به سهولت قابل تشخیص باشند.

33- به دلیل کابرد فولاد در سازه پارکینگ های مکانیزه و ضعف ذاتی فولاد در برابر حرارت، لازم است به منظور حفاظت سازه و حفظ یکپارچگی آن در زمان آتش سوزی، تمام قسمت های سازه با استفاده از پوشش های مقاوم حریق استاندارد به میزان 2 ساعت مقاوم سازی شود.

34- به هنگام بهره برداری و اخذ تأییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی، ارائه مدارک فنی، جدول محاسبات ضخامت پوشش ضدحریق، تأییدیه های کیفی معتبر، و فرم گزارش فنی مهندسین مجری که به تأیید کارفرما و شهرداری رسیده باشد الزامیست.

35- در مواردی که عمق طبقات زیرزمین از 9 متر بیشتر می باشد (مبنای محاسبه از میانگین تراز زمین طبیعی معبر ورودی تا کف پائین ترین طبقه باشد) ضروری است در طبقاتی که پایین تر از همکف قرار گرفته اند، سیستم اطفاء اتوماتیک کف یا سیستم های اطفاء خودکار مشابه، که قدرت اطفائی مناسب تری برای اطفاء حریق مواد گروه B داشته باشند، طراحی و نصب گردد.

36- در سیستم های بالابر و جابجایی خودروها، سناریوی اجرایی و عملیاتی برای انتقال خودرو حریق زده به محل امن و تخلیه باید در نظر گرفته شود.

37- تمام نکات ایمنی در سیستم های الکتریکی اعم از محاسبات قطر و نوع هادی ها، فیوزها، عایق ها، چراغ های سیگنال، و ... باید مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم یا مقررات معتبر بین المللی رعایت گردد. در هر صورت اجرای سیستم ارتینگ با مقاومت حداکثر 2 اهم در همه اجزای سیستم الکتریکی ضروری است.

38- نصب سیستم صاعقه گیر با استفاده از سیستم فعال (active) و با رعایت استانداردهای مرتبط الزامی میباشد.

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

021-26456533

021-26456536

ایمیل: info@fsmilad.ir

نشانی: تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر(محسنی)، خیابان سنجابی(بهروز)، خیابان شریفی، پلاک 10

 

آمار بازدید از سایت

تعداد بازدید امروز
تعداد بازدید دیروز
مجموع بازدیدها
3425
3803
1981018

Online (15 minutes ago):36

Your IP:35.172.233.215

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید:
captcha